Známky

23.10.2014 12:44

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás upozornit, že známky, které mají děti v žákovské knížce, jsou informací hlavně pro Vás. Pokud má Vaše dítko 1-, 1-2 nebo 2, neznamená to, že je hned něco špatně, že nezvládá učivo. Je to signál, že je třeba jen více procvičovat a trénovat dané učivo. Touto formou chci včas podchytit a napravit lehké nedostatky, které by se později mohly nahromadit a pak se jen těžko odstraňují. Opravdu je důležité na začátku nic nezanedbat.
Možná jste se také setkali ve výtvarné výchově nebo v pracovní činnosti se známkou 1- nebo 1-2: tato známka není za výtvarný projev nebo estetickou úroveň určitého výrobku, ale za přístup k práci (výkres, na který byla hodina času, dítě odbylo za tři minuty). Jsou to děti, dělají vše poprvé…
Přeji hodně trpělivosti a pevné nervy :).

PS.: Chtěla bych Vám poděkovat za včasné placení všech peněz, které jsem doposud vybírala. Také oceňuji, že děti mají vždy moc pěkné domácí úkoly s obrázky na dané písmenko. 

Přeji pěkný den. LP