Akce do konce školního roku

Akce do konce školního roku
   
   
Čtvrtek 30. 4.     Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí
1. 6.  Den dětí pro 1. stupeň
2. 6.  Třídní schůzky
4. 6.  Fotografování tříd
Úterý 16. 6.  Školní výlet 1. B - Štramberk
Čtvrtek 18. 6.    Klasifikační porada
Úterý 24. 6.  Slavnostní zakočení školního roku v kině Luna
Pátek 26. 6.  Vydávání vysvědčení 
29. a 30. 6.  Ředitelské volno pro žáky