Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka

Na čtvrtletní písemnou práci z jazyka českého si bude třeba procvičit:


1. dělení slov na slabiky,

2. vyhledávání sloves a podstatných jmen v textu,

3. určování vět jednoduchých a souvětí,

4. doplňování správných párových hlásek uprostřed i na koncích slov,

5. rozlišování kořene slova, předponové a příponové části slova.