DŮLEŽITÁ ZPRÁVA: Ředitelské volno

Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění příušnicemi bylo vyhlášeno ředitelské volno na dny 21. 12. a 22. 12. 2015. Školní družina bude v obou dnech v provozu, je však třeba nahlásit do středy 16. 12. 2015 vychovatelkám zájem o umístění dítěte v ŠD v době ředitelského volna. Ve školní jídelně si mohou žáci objednat na uvedené dny oběd za plnou cenu, opět do 16. 12. 2015.