K organizaci následujících dvou týdnů (i pro děti, které zůstávají)

K organizaci následujících dvou týdnů (i pro děti, které zůstávají)

Chtěla bych jen shrnout a zdůraznit některé věci, na které jste se ptali.

1. K seznamu věcí bych jen chtěla doplnit, že si děti nakonec nemají brát malou prvouku a z matematiky si mají vzít 3. díl učebnice.

2. Potvrzení o bezinfekčnosti jsem poslala po dětech, pošlete je prosím do školy zpět do pátku. K průkazu pojištěnce - je nutno donést originál, nikoliv kopii (stačí až v neděli), zkontrolujte prosím datum platnosti.

3. Mobily jsou na ozdravném pobytě zakázané. Je zde možnost kontaktovat děti přes školu, skrze dopisy, případně přímo přese mne. Stejně tak platí zákaz i pro další elektroniku. Dražší hračky prosím důkladně zvažte.

4. K připomenutí odkaz na seznam věcí: https://zslukasove.cz/2017/03/ozdravny-pobyt-1-stupen-seznam-veci-a-pokyny/.


Děti, které budou zůstávat ve škole se budou učit společně s žáky 3. A. Navštěvovat budou jejich třídu a učit se budou dle jejich rozvrhu: https://liscata-z-acka.webnode.cz/rozvrh-hodin/. Po dobu ozdravného pobytu nebude probíhat dramatický kroužek, ani kroužek čtenářské gramotnosti.


Děkuji za pochopení.