Peníze za poškozené učebnice

Peníze za poškozené učebnice
Zatímco pracovní a školní sešity dětem zůstávají, učebnice jsou majetkem školy, která je žákům pouze pronajímá pro výuku. Z toho plynou dvě velmi důležitá sdělení... Všechny učebnice (tj. čítanku, český jazyk, velkou prvouku, hudební výchovu a malého čtenáře) je třeba vrátit do středy 29. června do školy - vygumované, čisté a bez obalu (není-li přímo přilepen k učebnici). Jelikož jsme letos měli mnoho z těchto učebnic nových (tzn. dětskýma rukama nepoznamenaných) a jelikož se některé děti nechovaly ke svým učebnicím zrovna nejvzorněji, je potřeba uhradit škody vzniklé na používaných učebnicích, aby z nich časem mohly být pořízeny učebnice nové. Všechny děti mají ve svých zápisníčcích uvedené výše úhrady podle míry poškození. Tuto částku je třeba uhradit taktéž do středy 29. června. Je možno uhradit tuto částku z peněz vybraných na výlet, pokud to pod zprávičku přímo napíšete. Děkuji za pochopení.