Posudek o způsobilosti k plavání

Do pátku 15. ledna 2016 je potřeba do školy doručit posudek o způsobilosti dítěte k plavání. Posudek je zpoplatněn, vydává jej ošetřující lékař dítěte. V případě, že dítě uzná lékař k plavání nezpůsobilým, je zapotřebí vyplnit ještě žádost o uvolnění z hodin plavání. Děkuji za pochopení a včasné dodání posudků.