Pracovní činnosti

Pracovní činnosti

V hodině pracovní činnosti jsme si vyzkoušeli býti stavaři a zároveň jsme si procvičili geometrické tvary, které budeme brzy potřebovat v matematice. Fotky.