Pracovní sešity

Pracovní sešity

Letos budou děti ve vyučování využívat následující pracovní sešity:

Písanky / soubor 2 sešitů...........30- Kč,

Matematika / 3 díly, celkem...........160,- Kč,

Prvouka PS.........72,-Kč,

celkem........262,- Kč.

Peníze za tyto prac. sešity je třeba uhradit do pondělí 7. 9., jelikož s nimi budeme již v příštím týdnu pracovat. Děkuji.