Pracovní sešity

Pracovní sešity

Do středy 15. června je třeba uhradit částku 492 Kč za pracovní sešity na příští školní rok. Jedná se o pracovní sešity do anglického jazyka, prvouky a matematiky. Děkuji za včasné zaplacení.