Příspěvek na SRPŠ

Příspěvek na SRPŠ činí 200 Kč, bude se vybírat do pátku 16. září.