Příspěvky na činnost SRPŠ

Příspěvky na činnost SRPŠ
Výše příspěvku na činnost SRPŠ činí 200 Kč na žáka. Finance slouží jako odměny pro děti, jakožto příspěvky na školní akce apod. Prosím uhraďte tento příspěvek do konce měsíce, tj. do středy 30. září 2015. Děkuji.