Zázračné jaro

Zázračné jaro

Ve čtvrtek k nám přišlo jaro!  Tento výukový program byl zaměřený na seznámení se s jarem. Ještěrky si povídaly o tom, co se děje v přírodě na jaře s rostlinami a zvířátky. Zároveň si během programu zasadily semínka řeřichy seté , u kterých budeme v dalších dnech pozorovat jejich vývoj. Fotky tady