Zájmové kroužky

Dramatická výchova Mgr. Veronika Svojanovská - středa, 6. vyučovací hodina
 
Sborový zpěv Mgr. Gabriela Koláčová - čtvrtek, 6. vyučovací hodina